Shiffy Shares: Taking Responsibility By Shiffy Silverstone

October 21st 2016Shiffy Shares: Taking Responsibility

Comments


Read more from Shiffy Silverstone

Shiffy Shares - What are you worth? Shiffy Shares - What are you worth?
Shiffy Silverstone of Aish Manchester shares her t...
Vayeitzei Vayeitzei
Vayeitzei video by Shiffy Silverstone at Aish Manc...
Shiffy Shares: Be Aware of the Voices Shiffy Shares: Be Aware of the Voices
Shiffy Shares her thoughts on Parashat Toldot
Shiffy Shares: Chesed Plus Shiffy Shares: Chesed Plus
Shiffy Silverstone shares her thoughts on this wee...
Shiffy Shares: How to disagree with love Shiffy Shares: How to disagree with love
Shiffy Silverstone shares her thoughts on Parashat...
Shiffy Shares: Waving a branch! Really??? Shiffy Shares: Waving a branch! Really???
Shiffy Shares: Waving a branch! Really???